กาชาดน่าน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มอบหน้ากากอนามัยผ้าให้กับอสม. และแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นางสุธาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน นำคณะ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กิ่งกาชาดอำเภอนาน้ยอย และโรงพยาบาลน่านสาขาโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลน่าน ออกรับบริจาคโลหิต จังหวัดน่าน โดยมีนายจรัส ยะม่อนแก้ว นายอำเภอนาหมื่น  นางสรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ดูแลพื้นที่4 ตำบล 48 หมู่บ้าน มี 5 รพสต.1 สสช. อสม.305 คน วันนี้ยกทีมต่อสู้โควิด-19 ให้ความร่วมมือสนับสนุน โดยให้เจ้าหน้าที่ จาก รพ.นาหมื่น รพสต. สสช.และ อสม. ช่วยคัดกรองโควิด-19 จัดสถานที่ระยะ ห่างทางกายภาพ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น และยังช่วย บริการคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ยังได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สภากาชาดไทย  “กาชาดน่านร่วมต้าน โควิด-19 ” และเจลล้างมือให้กับประชาชนที่มาบริจาคโลหิต วันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 130 รายได้โลหิตรวม 45,500 มิลลิลิตร 

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล จังหวัดน่าน รายงาน