เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 คณะสื่อมวลชน กลุ่มเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทาง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีผู้ถือหุ้นแบ่งออกเป็นรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว 20% ,บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 40% และ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้ง) 40% ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว มูลค่าการลงทุน 3,710 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ในพื้นที่สัมปทาน 76.2 ตารางกิโลเมตร

“โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา” เป็นโรงไฟฟ้าลิกไนต์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในลาว และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้กลายเป็น “แหล่งพลังงานที่มั่นคงให้ภูมิภาค หรือ “Battery of ASEAN” โดยมีอายุสัมปทาน 25 ปี (พ.ศ.2559 – 2584) และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า ใน สปป.ลาว จำหน่ายให้กับประเทศไทย เพื่อสร้างรายได้สำหรับการพัฒนาประเทศ รวมถึงแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง และสม่ำเสมอให้กับประเทศไทย และ สปป.ลาว ด้วยเชื้อเพลิงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงด้านราคาและปริมาณ

สำหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมการดักจับฝุ่นละอองในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทางโรงไฟฟ้าหงสา มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดักจับและกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipatator-ESP) ที่สามารถดักจับฝุ่นจากกระบวนการผลิตได้ถึง 99.83 % และเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization-FGD) ที่กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้มากกว่า 92 % โดยมีทีมวิศวกร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการดักจับฝุ่นละอองในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ในทุกๆระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

อีกทั้งยังมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring Station-AQMS) ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในระยะ 1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร และในพื้นที่จังหวัดน่าน สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMS )ที่โรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ติดตั้งที่เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งผลการตรวจวัดจะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยทาง บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และรัฐบาลลาว มีปณิธานร่วมกันที่จะทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เป็น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด