น่าน:สื่อมวลชนน่านเป็นตัวแทน กฟผ. ส่งมอบเฟสชิล และสิ่งของ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19”


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายสมชาย จิณาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัดน่านและสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นตัวแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบหน้ากากป้องกันละออง หรือ เฟสชิล จำนวน 5,000 ชิ้น เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 ขวด และเขื่อนสิริกิติ์ได้มอบเต้นท์ จำนวน 3 หลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ตามโครงการ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19” โดยมี นายวรกิติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบต่อไปยัง นางยุพิน สีต๊ะสาร นายกสมาคม อสม.จังหวัดน่าน และนางวันเพ็ญ มังคละ ประธาน อสม.เทศบาลเมืองน่าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในจังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งมอบให้กับ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เพื่อสนับสนุนการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของตลาดสดของเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 5 แห่ง ด้วย


สำหรับรายละเอียดสิ่งของที่ กฟผ. มอบให้ชาว จ.น่าน เพื่อร่วมโครงการ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19”นั้น ประกอบด้วย สมาคม อสม.จังหวัดน่าน กฟผ. มอบเฟสชิล 2,500 ชิ้น, พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 5 แห่ง กฟผ. มอบเฟสชิล 2,500 ชิ้น ผ่านทางนายกสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน, ด่านสองแคว เขื่อนสิริกิติ์มอบเต้นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง พร้อมเฟสชิล จำนวน 100 ชิ้น มอบเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 ขวด, ด่านบ้านหลวง เขื่อนสิริกิติ์มอบเต้นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง พร้อมมอบ เฟสชิล 100 ชิ้น เจลล้างมือ 50 ขวด, โรงพยาบาลเวียงสา กฟผ.มอบเฟสชิล 300 ชิ้น ถุงมือแพทย์ ไซร์ M 1 กล่อง 50 ชิ้น , โรงพยาบาลภูเพียง เขื่อนสิริกิติ์ มอบเต้นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง เฟสชิล 300 ชิ้น มอบเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 ขวด ถุงมือ 1 กล่อง, โรงพยาบาลน่าน กฟผ.ได้มอบ เฟสชิล 400 ชิ้น และ อบจ.น่าน กฟผ. ได้มอบเฟสชิล จำนวน 400 ชิ้น โดยมีนายอธิเดช มีชำนาญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อบจ.น่าน) เป็นผู้แทนรับมอบ และ อบจ.น่าน ได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้ายห้วยโก๋น จังหวัดน่าน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในจังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว


ปฏิญญา เรือนงาม จังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน