จับกุมผู้จำหน่ายสุราเถื่อนใจกลางเมืองน่าน


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.  โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่านได้มอบหมายให้นายกิตติวัชร์ มั่งมี นายทศพร ผ่องศรีสุข นางสาวรุ่งทิวา เงินปัน ปลัดอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองน่านที่ 3 ปฎิบัติหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว ตามคำสั่งอำเภอเมืองน่านที่ 162/2563 ปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมืองน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ในการจับกุมผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดน่านเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ในบ้านสวนหอม บ้านเช่าเลขที่ 1/5 ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่มีการจำหน่ายสุราเถื่อน โดยเข้าจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลางได้ในบ้านเลขที่ดังกล่าว และจะได้นำผู้กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

บุญยงค์ สดสะอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน