สื่อมวลชนน่าน เป็นตัวแทน กฟผ.ส่งมอบเฟสชิล ช่วยคนน่านต้านโควิด

สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัดน่าน และสื่อมวลชนน่าน เป็นตัวแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากป้องกันละออง หรือ เฟสชิล จำนวน 5,000 ชิ้น และ เขื่อนสิริกิติ์ ได้มอบเต๊นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง จำนวน 3 ตู้ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามโครงการช่วยคนน่านต้านโควิด-19 โดยมี นายวรกิติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อไปยัง ยุพิน สีต๊ะสาร นายกสมาคม อสม.จังหวัดน่าน และ นางวันเพ็ญ มังคละ ประธาน อสม.เทศบาลเมืองน่าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยังส่งมอบให้กับ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน สนับสนุนการป้องกันไวรัสโควิดของตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองน่าน

โดยมีสิ่งของที่มอบดังนี้ 1. สมาคม อสม.จังหวัดน่าน เฟสชิล 2,500 ชิ้น 2. มอบให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 5 แห่ง จำนวน 1,500 ชิ้น ผ่านทางนายกสุรพล เธียรสูตร 3.ด่านสองแคว เต้นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง พร้อมเฟสชิล 100 ชิ้น เจลล้างมือ 50 ขวด 4.ด่านบ้านหลวง เต้นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง พร้อม เฟสชิล 100 ชิ้น เจลล้างมือ 50 ขวด 5. โรงพยาบาลเวียงสา เฟสชิล 300 ชิ้น ถุงมือแพทย์ ไซร์ M 1 กล่อง 50 ชิ้น
6.โรงพยาบาลภูเพียง เต้นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง เฟสชิล 300 ชิ้น เจลล้างมือ 50 ขวด ถุงมือ 1 กล่อง และ 7. โรงพยาบาลน่าน เฟสชิล 400 ชิ้น

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน