พายุถล่มด่านคัดกรองบ้านสะเกิน

ด่านคัดกรองโควิด-19 บ้านสะเกินปลิ้วกระจ่าย จากพายุลมแรง ปลัดอำเภอสองแคว นายสิทธิผศักดิ์ สงค์ชูแก้ว หัวหน้าด่าน รายงานว่า เช้าวันใหม่ 01.15น.วันที่ 16 เมษายน 2563 ได้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้ด่านคัดกรองโรค COVID-19 ที่บ้านสะเกิน หมู่ 1 ตำบลยอด อำเภอสองแคว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว/ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ กำลังช่วยกันเร่งฟื้นฟูด่านให้กลับสภาพเดิม ขณะที่ปฎิบัติงานมีกำลังพลทั้งหมด 10นาย และกพบังพบรอพลัดเปลี่ยเวรอีก10 นาย ทุดคนได้รับความปลอดภัย
เนื่องจากด่านดังกล่าวเป็นจุดตั้งระหว่าง เส้นถนน จากอำเภอ ปง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาว เข้ามาน่าน ไม่ได้เป็นด่านถาวร เป็นการตั้งเต้น ปฎิบัติภาระกิจ โควิด-19 น่าเห็นใจอย่างยิ่ง ฝากทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้พิจรณาด้วยเพื่อความปลอดภัยของกำลังพล //เพื่อความมั่นคง เส้นทางนี้สมควรจะมีด่าน ตรวจถาวร ไว้อีก1แห่ง

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน
ขอบคุณ ภาพข่าว จาก ป.เอก และ Cr.อานันท์ ปัญญาโพธินันท์บุคลากรสาธารณสุข อำเภอสองแคว