กาชาดน่านร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยการนำของนางเบญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยสมาชิกกาชาด ได้จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อนำมอบให้กับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน อสม.โรงพยาบาล ด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งครั้งต่อไป จะได้นำไปถวายให้คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จำนวน 5,000 ชิ้น ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดพญาภู อ.เมือง จ.น่าน 

ชารี ชัยชนะ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน