กลุ่มเล่าขวัญเมืองน่านมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลให้กับทม.น่าน

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายสุรพล เธียนสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านรับมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสเพื่อความปลอดภัย จากนายกิตติศักดิ์ ฟ้าสะท้อน (เนส) Admin Fanpage Facebook #เล่าขวัญเมืองน่าน เพื่อนำไปใช้บริการประชาชนในพื้นที่ 5 ตลาดสดทั้ง 5 แห่งในเมืองน่าน ประกอบด้วย ตลาดราชพัสดุ ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ ตลาดอภัย ตลาดเชียงแข็ง และตลาดพระเนตร ประชาชนสามารถใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าและออกจากตลาดทุกครั้ง ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวมาจากความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิก FaceBook Page #กลุ่มเล่าขวัญเมืองน่าน ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ โดยดำเนินการผลิตและประกอบโดย D.I.Y.ทีมงานทำดีโลกไม่จำ โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานป้องกัน COVID-19
ขณะที่นางวารีธร จินดาวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดหาและมอบแอลกอฮอล์เจลคุณภาพดีพร้อมหน้ากากผ้า มามอบให้ทางเทศบาลเมืองน่านใช้เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในโอกาสนี้ด้วย

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทสพล จันนะชัย/ภาพ

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน