บ.ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และหน่วยงานเอกชน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรองโควิด 19 ณ ด่านห้วยน้ำอุ่น และโรงพยาบาลเวียงสา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ,สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน,สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท และน้ำพริกพี่หนูนา ได้นำน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนม อาหาร และน้ำพริกบรรจุกระป๋องพลาสติก (ตรา น้ำพริกพี่หนูนา) นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และที่โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติงานในด้านการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดน่านมีมาตรการในการคัดกรองที่เข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงเป็นจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนของจังหวัดน่าน มีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และมีกำลังใจที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน