อำเภอเวียงสา – พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช”

อำเภอเวียงสา – พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช”

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.29 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ  , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ,นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ