//จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ขานรับนโยบาย รมต.พม “เราไม่ทิ้งกัน”ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ช่วยเหลือคนไร้บ้าน รุดช่วยเหลือหญิงสาวอำเภอบ้านไร่ จ. อุทัยธานี เร่รอนหางานอาศัยบ้านร้างอยู่ จ.นครสรรค์ //

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งประสานงานจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กรณีหญิงลักษณะเดินเร่รอนอาศัยอยู่บริเวณบ้านร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

มีสำภาระจำนวนมากคล้ายมีอาการผิดปกติทางสมองการรับรู้ แต่งกายสะอาด ต่อมาทราบชื่อ นางสาว อ้อม นามสมุมุติ อยู่ในพื้นที่ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร้ จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2 แห่งจึงประสานงานร่วมบูรณาการประสานผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลคอกควาย ทราบว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ซึ่งอยู่ในความดูแลตากับยาย แต่เนื่องจากมีอาการผิดปกติจึงมักออกจากบ้านเป็นประจำโดยครอบครัวยินดีรับ นางสาว อ้อม นามสมมุติ กลับมาอยู่ดูแลครอบครัวตายายพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจหารือร่วมกันเพื่อจัดหาที่อยู่ตลอดจนในด้านสุขภาพร่างกายเพื่อประเมินสภาพจิตใจที่เหมาะสมมีความปลอดภัยและก่อนที่ปฎิบัติงานหางานทำตามความประสงค์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ร้องขอที่ ซึ่งในขณะนี้ต้องอาศัยดูแลตากับยายไปก่อนรอช่วงสถาณการณ์โควิด-19 ได้คลี่คายลงดังกล่าวได้เหมาะสมในการออกพื้นที่ในเวลากำหนด ให้อยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อีกด้วย

โดยได้ประสานงานร่วมบูรณาการประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีรับส่งต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์และได้ไปลงเยี่ยมบ้านพบว่ายายไม่สามารถมองเห็นได้ตาบอด 2 ข้างเห็นเลือนราง และตาบอด1 ข้าง ในการนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี    ได้ดำเนินการช่วยเหลือสอบเคยข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งได้สร้างความเข้าใจผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนที่อยู่อาศัยและเฝ้าระวังเคสดังกล่าวในการออกไปเร่ร่อนในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดดังกล่าวอีกด้วย