ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รุดลงเยี่ยม คนไร้บ้านผู้ป่วยทางจิตเวชหลบภัยโรค( COVID-19) กรุงเทพ เดินเท้ามาตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม/ผู้บริหารส่วนตำบลสุขฤทัย /เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขฤทัย คณะกรรมชุมชน/อพม.ประจำหมู่บ้านจำนวน 20 คน


ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยพร้อมชาวบ้านว่า พบชายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครได้สอบข้อเท็จจริง นาย (อ ) นามสมมุติ อาศัยอยู่กับพ่อที่กรุงเทพ บิดามีอาชีพเป็นยาม สาเหตุหลบออกบ้านเพาะอยู่คนเดียวลำพังและมีอาการทางจิตได้รับยามาโดยตลอดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักฐานมีบัตรประชาชนมีภูมิลำเนาอยู่ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

แต่ก่อนหน้าอยู่กรุงเทพมหานครตลอดอดีตมีญาติๆอยู่ตำบลสุขฤทัย เมื่อวันก่อนอาศัยอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านเป็นที่หลับนอนลักษณะอาการได้สอบถามพูดจาวกวนไปมาจำเรื่องราวไม่ได้แม่นยำเท่าไร สาเหตุอาจจะไม่ได้รับประทานยายังต่อเนื่อง ปัจจุบันอาศัยอยู่ห้องประชุมของหมู่บ้าน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้ประสานร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขฤทัยในการวางแผนร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวปรับสภาพทางร่างกายจิตใจก่อนที่จะเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อปรับสภาพจิตใจต่อไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้มอบหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (COVID-19) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป