ชาวเชียงรายร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” โดย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) หน่วยงาน One Home หัวหน่วยงาน/จนท.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สนามหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย

ณรงฤทธิ์  นุปิง