พิธีปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

วันที่ 13 มี.ค. 63 พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป) บ้านปางสา ม.3 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน มีนายจีระยุทธ วงเวียน ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.ท่าวังผา พร้อมด้วย พ.ต.ท. สุชาติ พันธุ์ภู่ รอง ผกก.(ป.)สภ.ท่าวังผา ,นายชูศักดิ์ รัชตะคีรี นายก อบต.ผาทองฯ และนายอุดม ทานัน ร่วมพิธีฯ มีผู้สำเร็จหลักสูตรฯ จำนวน 40 คน โดย กอ.รมน.จังหวัด น.น. ได้จัดทีมวิทยากร/ครูฝึกหมู่บ้าน อพป. ลงพื้นที่ทำการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. – 13 มี.ค. 63 รวม 8 วัน เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ ในการพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย รวมถึงการสร้างความรู้รักสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามหลักสูตรของหมู่บ้าน อพป. ในการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกนายมีความพร้อมในการที่จะร่วมกันพัฒนาและปกป้องชุมชุนตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชยจังหวัดน่าน รายงาน