ศุลกากรทุ่งช้าง จับกุมขบวนการลักลอบขนหอมหัวใหญ่หนีภาษี

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 00.30 น.นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง สั่งการให้นายชนินทร์ ศุภรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ร่วมกับฝ่ายสืบสวนปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 จับกุมสินค้าหอมหัวใหญ่กำเนิดต่างประเทศ ลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าเกษตรตามนโยบายของกรมศุลกากรที่ให้เข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อปกป้องราคาหอมหัวใหญ่ให้แก่เกษตรกรในประเทศไทย และเป็นสินค้าที่มีอัตราอากรสูงถึง 142% โดยจับกุมได้จำนวน ทั้งสิ้น 700


กระสอบ น้ำหนัก 7,400 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าสินค้ารวมค่าภาษีอากรประมาณ 150,000 บาท ซึ่งสินค้าดังกล่าวบรรทุกมาในรถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อ ISUZU สีขาว หมายเลขทะเบียน70-6615 เชียงราย จับกุมได้ที่แยกวังสีสูบ ถนนสายอินทร์บุรี -เชียงใหม่ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

จากนั้นได้นำของกลางทั้งหมดอันเป็นสินค้าที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 246 กล่าวคือ “เป็นของที่ซื้อหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร” มาเก็บรักษาไว้ที่ด่านศุลกากรทุ่งช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขอขอบคุณ นสพ.นครน่าน,นสพ.น่านนิวส์ รายงาน