อ.เวียงสา ร่วมกับทต.เวียงสาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน นายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ โดยมีนายนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงสา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงาน ปลัดอำเภอ อาสาสมัครรักษาดินแดนอ.เวียงสา ผู้ใหญ่บ้านบุญยืน ผู้ใหญ่บ้านกลางเวียง  และพี่น้องจิตอาสา ได้ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ โดยจัด Big Cleaning Day ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการพร้อมกัน จำนวน 99 ตำบล รวมอปท. 100 แห่ง นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของไทยที่ประชาชนจิติาสาจังหวัดน่าน และส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว รายงาน