พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ามีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. พ.อ. รุศมนตรี  จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ  พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด น.น.เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ามีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ และมีการจำหน่ายในราคาเท่าใดเนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดตลาด ในการนี้ กอ.รมน.จังหวัด น.น. จึงได้เร่งจัดการประชุมขึ้นโดยเชิญ จนท.ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดน่านปลัดอำเภอเมืองน่าน ,จนท.ตำรวจ สภ.เมืองน่าน,พานิชย์จังหวัด และสาธารณะสุขน่าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่ สำรวจร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่รับผิดชอบ ของจังหวัดน่าน ปรากฏว่าปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดน่านในภาพรวมส่วนใหญ่ปริมาณสินค้ามีทยอยเข้ามาจำหน่าย แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจากศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยกระทรวงพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด( ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท ) และระดับอำเภอ( ห้างนราพาณิชย์,ฯลฯ ) รวม 15 อำเภอครบถ้วน ราคาจำหน่ายชนิดที่ได้รับเป็นหน้ากากอนามัยที่ได้รับเป็นชนิด เซอร์จิคอล แมส ราคาจำหน่ายปลีกกำหนดราคาอยู่ที่ชิ้นละ 2 บาท 50 ซึ่งได้รับจัดสรรมาตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 63 ขณะนี้จำหน่ายหมดแล้ว ในส่วนของห้างโมเดิร์นเทรด( ห้างแม็คโคร ,ห้างโลตัส ,ห้างบิ๊กซี )แจ้งว่าสินค้ามีทยอยเข้ามาวางจำหน่ายแต่ปริมาณไม่มากนักซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนร้านขายยาทั่วไปในพื้นที่อำเภอเมือง( ร้านเฮือนยา ,ร้านกนกพรเภสัช ) สินค้าหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอกับการจำหน่าย ในส่วนของเจล ล้างมือและผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้สำหรับการล้างมือมีจำหน่ายแต่ปริมาณไม่มากนัก

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านได้สั่งการให้ส่วนราชการต่างๆดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ยังมีหนังสือชี้แจงเป็นส่วนราชการต่างๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยไปยังส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ทั้งหมดเป็นการควบคุมไม่ให้ขายเกินราคาเพื่อส่งผลดีต่อราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดน่าน และยังกำชับกับส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักป้องกันตัวเองในเบื้องต้นก่อนซึ่งหวังว่าจังหวัดน่านคงจะผ่านพ้นภัยอันตรายจากโรคภัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี จากการสำรวจตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน