สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทาน เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 5 มีนาคม ประจำปี 2563


ที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม ถวายสังฆทานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นักข่าวผู้ที่ล่วงลับ จากนั้นคณะสื่อมวลชน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน รวม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จำนวน 10 ทุน โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย จำรนวน 10 ทุน และโรงเรียนบ้านน้ำคา จำนวน 30 ทุน ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน


วันที่ 5 มีนาคม ของทุกๆ ปี ถือเป็น“วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย” ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ที่ ทางสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ประกอบด้วย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมจัดกิจกรรม ขึ้น เพื่อสาธารณะต่างๆมาโดยตลอด โดยภาคเช้าเวลา 08.00 น. จะถวายสังฆทานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวที่ล่วงลับไป โดยในปีนี้ ก็เช่นกัน ได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังสร้างความดีใจ ให้กับเด็กนักเรียน เป็นอย่างมาก

ปฏิญญา เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน