อำเภอเวียงสา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาถวายวัดบุญยืน


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำมาถวาย ณ วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) อ.เวียงสา จ.น่าน หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา พร้อมทั้งข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนในอ.เวียงสา จำนวน 5 แห่ง และมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุจำนวน 20 ราย สำหรับจตุปัจจัยที่ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 1,235,510 บาท

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ