งานพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต งานพิธียกช่อฟ้าเอกพระอุโบสถ งานประเพณีสี่เป็ง สรงน้ำพระธาตุลานคำ เที่ยวถ้ำลานทอง ณ วัดน้ำลาน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น.ณ วัดน้ำลาน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่จริม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายเทียบแก้วใส นายก อบต.น้ำพาง คุณพ่อ วรพจน์ ธีรโรจน์วิทย์ / คุณพิสิษฐ์ นิรุตตินานนท์ / คุณโกสิน ธีรโรจน์วิทย์ พร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต งานพิธียกช่อฟ้าเอกพระอุโบสถ งานประเพณีสี่เป็ง สรงน้ำพระธาตุลานคำ เที่ยวถ้ำลานทอง

สำหรับวัดน้ำลาน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้ทำการก่อสร้างมา 56 ปี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน 60 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอแม่จริม 25 กิโลเมตร เป็นวัดที่อยู่ติดตะเข็บชายแดน ห่างไกลความเจริญทางวัดน้ำลาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ 2560 ทั้งนี้ได้จัดมีงานสมโภช พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต และประกอบพิธีบรรชา-อุปสมบท ฉลองพระอุโบสถใหม่ พระ 10 รูป สามเณร 8 รูป ในวันที่ 9 มกราคม 2563 จึงขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากล โปรดจงมาประสิทธิพรชัยให้พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาในมหากุศลผลบุญในครั้งนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิญาณ ธนสารสมบัติ ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรม ด้วยกันทุกท่านเทอญ

หรือบริจาคโดย โอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน จ.น่าน ชื่อบัญชี วัดน้ำลาน เลขบัญชี 046-8-27348-9
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
พระอธิการจักรพันธ์ ธมฺมเมธี เจ้าอาวาสวัดน้ำลาน โทร.0861140739

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น ภาพ / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน