อำเภอเวียงสา – พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 2 และปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา และส่วนราชการอำเภอเวียงสา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่จะได้รับจะประกอบด้วย เสื้อพระราชทาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ), ผ้าพันคอสีเหลือง, ปลอกแขน และหมวกพระราชทาน โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวนทั้งสิ้น 2,262 คน
เมื่อเวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา และส่วนราชการอำเภอเวียงสา ได้ทำการปล่อยแถวประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตามภาระกิจของงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ยังได้มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ ทหาร เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ