กาชาดน่านลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่อำเภอนาหมื่น

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ได้มามอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว จำนวน 100 ผืน ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 2 ตำบล รวม 19 หมู่บ้าน โดยมีนายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมการมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวในครั้งนี้ จำนวน 49 คน

เครดิตภาพ ชารี ชัยชนะ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน