คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมเตรียมงานเดินวิ่ง เวียงสาฮาร์ฟมาราธอนครั้งที่ 5 และผ้าป่าสามัคคีสมทบจัดซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษากระเพาะอาหาร ลำไส้ เพื่อประชาชนอำเภอโซนใต้ จังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานกิจกรรมเวียงสาฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 และกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีสมทบจัดซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษากระเพาะอาหาร ลำไส้ เพื่อประชาชนอำเภอโซนใต้ จังหวัดน่าน ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 19 มกราคม 2563
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมาออกกำลังกาย ส่งเสริมอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวของอำเภอเวียงสา และจัดหารายได้เข้ากองทุนโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นของโรงพยาบาล การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอ ในนามประธานคณกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน นายแพทย์กฤตพงษ์ โรตจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก ประธานกองทุนโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน พื้นที่ในการจัดการแข่งขัน
จากการที่ประชุมดังกล่าว ทางโรงพยาบาลเวียงสา ได้ทำการเปิดรับสมัคร เวียงสาฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 นี้เท่านั้น สำหรับ แบบ ONLINE สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://1.10.141.218/wiangsarun63/web/ หรือสมัครด้วยตัวเองได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. โรงพยาบาลเวียงสา ที่ห้องเบอร์ 13 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึง 17 มกราคม 2563
2. บูธรับสมัครงานเวียงสาฮาล์ฟมาราธอน บริเวณข่วงเมืองน่าน วันที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
3. เทศบาลตำบลเวียงสา วันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
นอกจากนี้ทางกองทุนโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชน ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบจัดซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาในระบบทางเดินอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบมูลค่า 3.7 ล้านบาท เพื่อประชาชนอำเภอโซนใต้จังหวัดน่าน (อำเภอเวียงสา นาน้อย นาหมื่น) ณ เทศบาลตำบลเวียงสา (บริเวณสถานที่จัดงาน เดิน-วิ่ง เวียงสาฮาล์ฟมาราธอน) วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว รายงาน