ครูบาน้อย เกจิดัง วัดเชตวัน เป็นประธานพุทธาภิกเษก รูปหล่อเกจิอาจารย์ พระครูอินทสารประยุติ( ครูบาศรี อินทสาโร) อดีต เจ้าอาวาสวัดนาปังครูบาศรีฯรุ่น ๑ อำเภอภูเพียง จ. น่าน

นาย เดช ปันแก้ว ผู้ประสานงาน พุทธาภิกเษก ครูบาศรีฯรุ่น ๑ วัดนาปัง เปิดเผยว่า คณะศรัทธาวัดนาปังตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านได้เททองปั้นหล่อรูปเหมือนพระครูเกจิอาจารย์ พระครูอินทสารประยุติ( ครูบาศรี อินทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาปังเกจิอาจารย์ผู้จารึกคาถาอาคมลงผ้ายันต์และแผ่นทองเหลืองแจกลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปภูมิปัญญาด้านช่างไม้ช่างปูนและแกะสลักได้วาดภาพผู้สร้างกุฎิและพระเจ้าทันใจวัดนาปัง พระสงฆ์รูปแรกของตำบลนาปังที่ได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเพื่อกราบไหว้บูชาเป็นการแสดงความกตัญญูกต่อเวทีต่อท่านผู้มีคุณ ต่อท่านผู้มีคุณประการต่อวัดนาปัง ตำบลนาปัง และบุคคลทั่วไป อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านบัดนี้การ ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลที่จะทำพิธีเถราภิเษกรูปหล่อเหรียญและผ้ายันต์ซึ่งทำการต้นฉบับเดิมที่ท่านพระครูฯ ทำไว้โดยกำหนดวันที่ 7 มกราคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เหนือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ วัดนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส ท่าน ดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียงเป็นประธาน โดยพระสงฆ์ที่เมตตามาโปรดเป็นเถระจารย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมของจังหวัดน่านและโดยได้รับเมตตาจากพระมหา ณัฐวุฒิ ญาณวชโย (ครูบาน้อย ญาณวิไชยภิกขุ) พุทธสถาน ถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเถราภิเษกรูปปั้นเกติอาจารย์ พระครูอินทสารประยุติ( ครูบาศรี อินทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาปัง ทางคณะกรรมการขอเชิญท่านชาวพุทรที่เลื่อมใสในทางศาสนาขอเชิญร่วมบูชาดังนี้ ๑.รูปเหมือนหล่อครูบาศรีขนาด ๒ นิ้ว บูชาองค์ละ ๔๙๙ บาท ๒.เหรียญเงินผสม ค่าเช่าบูขาเหรียญละ ๑๙๙ บาท ๓.เหรียญทองแดงค่าบูชาเหรียญละ ๔๙ บาท ๔. ผ้ายันต์ พระสิหิงห์หลวงครูบาศรีอินสารประยุต(ครูยาศรี อินทสาโร) บูชา ตั้งแต่ราคา ๒๙๙- ๔๙๙ บาทสั่งจองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 083-3199977

ปฏิญญา เรืองนาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว รายงาน