หัวหน้า บ. ไฟฟ้าหงสา จำกัด สำนักงานน่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “วู้ดบอลนครน่านเกมส์” ประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562  บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนครน่านเกมส์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จัดโดยชมรมวู้ดบอลนครน่าน ได้รับเกียรติจากนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายวรพล ผลคำ ประธานชมรมวู้ดบอลนครน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาวู้ดบอล เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง สร้างสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมที่ดี เป็นกิจกรรมนันทนาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากผู้สูงอายุ เยาวชน บุคคลทั่วไปและคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ซึ่งการแข่งขันในวันนี้ เป็นการแข่งขันแบ่งเป็นชาย-หญิง แบบนับจำนวนการตี Stroke โดยการแข่งขันวู้ดบอลนครน่านเกมส์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 50 คน จัดการแข่งขันขึ้นที่สนามวู้ดบอลนครน่าน ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ปฏิญญา เรืองนาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว รายงาน