พุทธศาสนิกชนชาวเวียงสา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเวียงสา อ.เวียงสา จังหวัดน่าน นายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยภริยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเวียงสา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป โดยมีพระมหาเกรียงไกร อหึสโก เจ้าคณะอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ ปลัดอำเภอได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน