จิตอาสา ชาวอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านร่วมกันพัฒนาถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน นายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยะ ที่พระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจนดำรงเป็นชาติไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้

ทั้งนี้ อำเภอเวียงสา ได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน อันเป็นแนวพระราชดำริที่ต้องการให้ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน