บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ และใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้าหงสาระดับดีเด่น จัดขึ้นที่หอปะชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวม 75 เหรียญตรา และ 153 ประกาศนียบัตร ให้เกียรติเป็นประธานโดย ท่านคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ แห่ง สปป.ลาว ในการนี้ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร มีตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ที่มีรายชื่อได้รับเหรียญ และประกาศนียบัตรเข้าร่วมในพิธี จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ท่านทองแหลง ปันยานุง ฝ่ายพัฒนาสังคม, ท่านแก้วดวงสอน สีหาลาด ฝ่ายพัฒนาสังคม, ท่านอำพอน สุวันนะวง ฝ่ายพัฒนาสังคม, ท่านคมเพ็ด แก้วพิลา ฝ่ายสื่อสารองค์กร, ท่านนางอักสอน จันทะมิด ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ท่านนางคำหล้า สุวันนา ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ถือเกียรติประวัติที่ควรภาคภูมิใจ และนับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของครอบครัวไฟฟ้าหงสา ที่ได้รับการยืนยันจากสังคมภายนอก ให้เห็นความสามัคคีพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันต่อไป

ปฏิญญา เรืองนาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน