อำเภอเวียงสา ออกหน่วยบริการ “อำเภอยิ้ม” เคลื่อนที่

เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2562 ณ บ้านป่างิ้ว ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอเวียงสา รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา  ได้กำหนดการออกหน่วยบริการ “อำเภอยิ้ม” เคลื่อนที่ พร้อมนายจันทร์ โนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สาคร ผู้นำชุมชนตำบลแม่สาคร ส่วนราชการทุกภาคส่วน เพื่อพบปะและชี้แจงการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในอำเภอเวียงสา  พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ เช่น สำนักงานขนส่งอำเภอเวียงสา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา กศน.เวียงสา ธกส.สาขาเวียงสา หน่วยแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เป็นต้น

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน