สมาคมสื่อมวลชนจ.น่าน ร่วมทำบุญในวันครบรอบก่อตั้ง 40 ปี และสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ​ วัดมิ่งเมือง อ.เมือง จ.น่าน พันเอกพยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก ร่วมทำบุญในวันครบรอบการก่อตั้ง 40 ปีและการสถาปานาคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ 

ซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย

 1. พันเอกพยอม        บุญทร        นายกสมาคม
 2. นายเสนาะ         บุญปติ        อุปนายกสมาคมคนที่ 1
 3. นายบุญยงค์        สดสอาด    อุปนายกสมาคมคนที่ 2
 4. นางสาวชารี        ชัยชนะ        เลขานุการ
 5. นายวิฤทธิ์        ตั้งมุทาสวัสดิ์    เหรัญญิก
 6. นางสาวฐิติรัตฌ์        วัฒนาพันธ์ุ    นายทะเบียน
 7. นางประนอม        กุมภา        ปฏิคม
 8. จ่าสิบเอกร่มเกล้า    กมลธง        วิชาการ
 9. นางพรรณี        ณ น่าน        ประชาสัมพันธ์
 10. นางสาวทสพร        คงเจริญ        กิจกรรม
 11. นางวิจิตรา        โกสีย์        บรรณารักษ์
 12. พันตรีพิบุญชัย        ณ ลำพูน    กรรมการที่ปรึกษา

    ทั้งนี้ ทางด้านพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ได้มอบวัตถุมงคลให้แก่นายกสมาคมฯ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน เนื่องในวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. 

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน