ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎร ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร บ้านห้วยลอย อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น

  ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้เด็กนักเรียน และราษฎร์บ้านห้วยลอย จำนวน 105 ครัวเรือน รวม 470 คน   และมอบให้กับคณะครูและ นักเรียนและโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ จำนวน 73 คน รวมทั้งหมด 543 คน

          จากสภาพอากาศขณะปัจจุบันในพื้นที่ทางภาคเหนือจะประสบกับภัยหนาวเป็นระยะเวลานาน  ซึ่งในพื้นที่บ้านห้วยลอยแห่งนี้ ยังไม่ได้รับการแจกจ่ายผ้าห่มและเครื่องกันหนาว จากหน่วยงานต่างๆ ทางหน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยได้จัดหา ผ้าห่มกันหนาว จากกำลังพล และครอบครัวในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จากมิตรสหายของกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 คณะนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่น 45  และสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารบก ได้สมทบทุนร่วมบริจาค เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ราษฎร์ที่ประสบอุทกภัยหนาว จากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรง ได้เข้าปกคลุมทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาพื้นที่บนเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศเย็นจัด และเกิดน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ อุณหภูมิ ในตอนกลางคืนลดลง อยู่ที่ 7-11 องศา  ซึ่งมีผลกระทบกับราษฎร์ ในในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก

 

          ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎร์ ที่ประสบภัยหนาว จึงได้จัดกิจกรรมในการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎร์ เพื่อคลายหนาว ขึ้น   ตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งทางหน่วยได้เตรียมการบริการต่างๆ ออกมาบริการ ให้กับราษฎร์ในพื้นที่ด้วย อาทิ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน การตัดผม การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ปฏิญญา เรืองนาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว จังหวัดน่าน รายงาน