เทศบาลตำบลเวียงสาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ

 

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ เทศบาลตำบลเวียงสา นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ตามโครงการ “อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน” ประจำปี 2562 

    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร ในคราวเสด็จเยือนที่ว่าการอำเภอสา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501 อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ยังเปรียบดุจดังแสงสว่างที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป. 

    การปั่นจักรยานครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักปั่นจักรยานจากชมรมต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว จังหวัดน่าน รายงาน