เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นำเครื่องชุดกันหนาว มอบให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอเวียงสา

    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เดินทางมามอบเครื่องชุดกันหนาว ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนม่วงพนาโมเดล (อ่ายนาไลย) จำนวน 51 ชุด และโรงเรียนม่วงพนาโมเดล(นาไลย) จำนวน 46 ชุด หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ใหม่เจริญราษฎร์ มอบชุดกันหนาวให้แก่นักเรียน จำนวน 94 ชุด โรงเรียนบ้านชมพู จำนวน 59 ชุด ตัวแทนโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น จำนวน 21 ชุด และมอบให้โรงเรียนห้วยน้ำอุ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 104 ชุด โดยมีนายหมวดเอกเฉลิมกิตติ์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา ให้การต้อนรับ 

จากสภาพภาวะอากาศที่หนาวเย็น บริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นถึงหนาวมาก สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำสุด 8 – 12 องศาเซลเซียส ทำให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และราษฎร์ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เป็นจำนวนมาก ซึ่งนักเรียน ในพื้นที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะถุงเท้านักเรียน ที่เด็กนักเรียนใส่จนขาดจนเห็นหัวแม่เท้า และส้นเท้า

ทางเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมคลายหนาวขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ โดยยึดหลักมนุษยธรรม ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ ได้อย่างทั่วถึงทั่ว โดยมอบชุดกันหนาวทั้งหมด จำนวน 933 คน อย่างละ 933 ชิ้นประกอบด้วย เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงเท้า นมเปรี้ยว และขนม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเรียน และประชาชน ผู้ยากไร้ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

ชารี ชัยชนะ / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว จังหวัดน่าน รายงาน