มูลนิธิปอเต็กตึ้ง น่านและศาลเจ้าปึงเถ่ากง มอบเงินไฟไหม้

 

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง น่านและศาลเจ้าปึงเถ่ากง มอบเงินไฟไหม้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายอุดม เกสโรทยาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านครอบครัวคุณสมศักดิ์ พรมรักษา หมู่4ตำบลส้านนาหนองใหม่เมื่อกลางดึกของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.00 ทำให้ไฟไหม้ทั้งหลัง ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทราบเรื่องจึงประสานงานเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต. น้ำมวบ เพื่อประสานการช่วยเหลือในวันนี้ได้มอบเงินผู้ประสบปัญหาอัคคีภัยเป็นจำนวนเงิน 5,500 บาท โดยมีคุณวิทยา จงประสาธน์สุข ชัยยันต์ เลาหะรัตนวิบูล เป็นตัวแทนปอเต็กตึ้ง นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้แทนกระทรวง พม. น่าน และวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.นายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอ ,นางวาสนา เกสโรยาน,นายกอบต.น้ำมวบ ,กำนันผูใหญ่บ้านจิตอาสา 904 วปร อส.อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านร่วมมอบเงินและสิ่งของพร้อมของบริโภคให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้อีกด้วย