เทศบาลตำบลเวียงสา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ลานกีฬาท่าน้ำบ้านป่ากล้วย อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดบการนำของนายวิโรจน์ หวั่นท๊อกนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกเฉลิมกิตติ์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดงาน นายชูชาติ บัติปัน ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีขอขมาแม่น้ำ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงของนักเรียน และชุมชน ซึ่งขบวนแห่กระทงดังกล่าว ประกอบ ชุมชนในเขตเทศบาล 2 ชุมชน คือ บ้านกลางเวียง และบ้านบุญยืน ส่วนหน่วยงานราชการและโรงเรียนที่เข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา โรงเรียนสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง

 งานวันลอยกระทง ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา อยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ชาวไทยเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือโฟมมาทำเป็นกระทง จะเน้นใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อจะได้ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาด และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน