สรุปการบูรณาการดำเนินงาน ชุมชนมละบริ บ้านห้วยลู่ ในรอบปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ดำเนินโครงการกรมป่าไม้ ในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลายหน่วยงานเข้าร่วมสรุปการบูรณาการดำเนินงาน ชุมชนมละบริ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมงจาก อ.เมืองน่าน ถึงพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยมีหน่วยงานออกหน่วยบริการ และร่วมสรุปการบูรณาการดำเนินงาน ชุมชนมละบริ ในรอบปีที่ผ่านมา

โดยเวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ออกหน่วยบริการส่งเสริมฯ และตรวจรักษาโรคทั่วไป มีชาวมลาบรีเข้ารับบริการ 57 ราย พบเป็นโรคหวัดและมีอาการปวดท้อง 3 ราย ได้ทำการรักษาตามอาการ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทุกราย จากนั้นทำการคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงช่วงกลุ่มวัย พบว่าจากการคัดกรอง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 49 ราย พบความเสี่ยงสูง 1 ราย แนะนำให้เฝ้าระวังโดยให้ตรวจวัดความดันที่บ้าน อสม.ในชุมชนมลาบรีตามคำแนะนำ ด้านพัฒนาการโภชนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 10 ราย ไม่พบกลุ่มขาดสารอาหารและการพัฒนาการที่ล่าช้า ให้บริการวัคซีนเด็ก 5 ราย และเด็กในชุมชนได้รับวัคซีนครบร้อยละร้อยตามเกณฑ์ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ราย ผลปกติ ทำการตรวจสุขภาพทางทันตกรรม 57 ราย พบฟันผุ มีหินน้ำลาย 47 ราย นัดรักษาทางทันตกรรม ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ที่ รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 ราย ได้ให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัวทั้งกระตุ้นให้เข้ารับการตรวจรักษาตามวันเวลาที่แพทย์นัด ทุกครั้ง

จากนั้น เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงมละบริห้วยลู่ นายเทพณรงค์ ยะสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าโครงการ โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดประชุมสรุปการดำเนินงานเพื่อพี่น้องชาวมลาบรี บ้านห้วยลู่ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ อาทิ พ.อ.คงศักดิ์ เสนะวีระกุล รอง.เสธฯ ศปร.มทบ.38 ผบ.ร้อย.ตชด.324 ผอ.ชลประทาน น่าน ผอ.พัฒนาที่ดิน น่าน ผอ.การศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองน่าน นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน และนางนิภาพร พอใจ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง ได้ร่วมสรุปการบูรณาการดำเนินงาน ชุมชนมละบริ รอบปีที่ผ่านมา อาทิ เช่น การพัฒนาด้านสุขอนามัยด้านที่อยู่อาศัย จนถึงระดับหนึ่ง ด้าน นายเทพณรงค์ ยะสุข หัวหน้าโครงการฯ สรุปเงินปันผลรายได้ของสหกรณ์ชุมชนจากเงินทุนเริ่มต้น หมื่นกว่าบาท ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินการสหกรณ์ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนกว่าสองแสนบ้าน และทำการชี้แจงส่งมอบเงินทุนเพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการเอง

การนี้ นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน เป็นตัวแทนมอบตู้ยาของ พ.อ.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ทดแทนตู้เดิมที่ชำรุด จากนั้นได้เปลี่ยนยาสามัญประจำบ้านตู้ยาที่ติดตั้งไว้ที่บ้าน อสม.ซึ้งมอบโดย พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่เคยมอบให้ไว้แทนความห่วงใย