มทบ.38 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น่าน มทบ.38 ค่ายสุริยพงษ์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึก อบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมปฏิบัติงานในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี มทบ.38” นำกลับไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตน หลังปลดประจำการ

เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ อาคารสโมสร มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผบ.มทบ.38 เป็นประธาน พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทหารกองประจำการ ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมปฏิบัติงานในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี มทบ.38” ที่มีความสนใจในการเกษตร ทั้งรับราชการมา จนครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ จำนวน 30 นาย

มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริธร เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 และมะเขือเทศ เป็นต้น เพื่อมอบให้ทหารกองประจำการ ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมปฏิบัติงานในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี มทบ.38” นำกลับไปเพาะปลูก ในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงนำองค์ความรู้และแนวทางที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หลังปลดประจำการ

พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผบ.มทบ.38 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 38 ได้ดำเนินตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาท ที่ต้องการให้ทหารกองประจำการ นำความรู้ด้านเกษตรแบบอินทรีย์ ไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง ภายหลังจากปลดประจำการ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งเมื่อมีผลผลิตมากขึ้น ก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกัน ภายในหมู่บ้านหรือชุมชุม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 38 มีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อมอบให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว ตลอดจนสร้างความปลื้มปีติให้กับทหารกองประจำการและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ปฏิญญา  เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน