พม. จับมือ Big C เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน By พม.”

พม. จับมือ Big C เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน By พม.”
จากฝีมือคนไร้ที่พึ่ง คนพิการ สตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ต.ค. นี้ ณ ศูนย์การค้า Big C Extra สาขาพระราม 4 กทม.

(12 ต.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Bic C ปันร้าน ทอฝัน ปันยิ้ม” พร้อมด้วยนายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์       “ทอฝัน By พม.” จากผู้ผลิตที่เป็นคนไร้ที่พึ่ง คนพิการ สตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และโครงการธัญบุรีโมเดล เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าร้านภูฟ้า ชั้น 2 ศูนย์การค้า Big C Extra สาขาพระราม 4 เขตคลองตัน กรุงเทพฯ


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินภารกิจ   ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง สำหรับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะคนไร้ที่พึ่ง คนพิการ สตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย
ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ทอฝัน By พม.” เพื่อสร้างกำลังใจและพัฒนาศักยภาพ และทักษะอาชีพในการเป็นทุนประกอบอาชีพเมื่อกลับสู่สังคม อีกทั้งยังได้ดำเนิน “โครงการธัญบุรีโมเดล” โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งได้นำร่องดำเนินการใน


สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ขยายไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 10 แห่ง รวม 11 แห่งทั่วประเทศ  ปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,476 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบ้านน้อยในนิคม จำนวน 246 คน สถานประกอบการ จำนวน 29 คน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 94 คน และกลับคืนสู่ครอบครัว จำนวน 305 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1,000,000 ล้านบาท จาก
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเริ่มดำเนินการในปี 2558


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ
หน้าร้านภูฟ้า ชั้น 2 ศูนย์การค้า Big C Extra สาขาพระราม 4 กรุงเทพฯ  เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์       “ทอฝัน By พม.” และโครงการธัญบุรีโมเดล  โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การประมูลผลิตภัณฑ์เด่น  และการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน By พม.” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส เกียรติ กำลังใจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นคนไร้ที่พึ่ง คนพิการ สตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเสมอภาคอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป


#################################

ณรงค์ฤทธิ์  นุปิง รายงาน