จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือเฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 นัดปิดสนาม พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานพระบรมวงศานุวงค์

วันนี้ (25 ต.ค. 62) ที่บริเวณกองอำนวยการ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมือง จ.น่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ชิงถ้วยพระราชทาน” นัดปิดสนาม ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

จังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 5 ใบ และธงสัญลักษณ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ ประเภทเรือใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทเรือกลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือเล็ก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภทเรือโบราณ ชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน ชิงถ้วยรางวัลประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พิธีเปิดงานด้วย เรือเลิศเกียรติศักดิ์ (พญาฆึ) ของชุมชนบ้านศรีพันต้น อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นแท่นประทับ โดยมีเรือเอกลักษณ์น่าน และเรือโบราณมะเก่าน่าน พร้อมแข่งต่างๆ ล่องมาตามลำน้ำน่าน เพื่อเข้าสู่บริเวณพิธีเปิดการแข่งขัน ปีนี้มีเรือเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 38 ลำ แยกเป็นเรือใหญ่ 6 ลำ เรือกลาง 9 ลำ เรือเล็ก 6 ลำ เรือโบราณ 7 ลำ เรือเอกลักษณ์น่าน 10 ลำ

และนอกเหนือจากการพระราชทานถ้วยรางวัลแล้ว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน แก่วัดอารามหลวงจังหวัดน่าน รวม 4 วัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดพญาภู วัดพระธาตุแช่แห้ง และวัดบุญยืน และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้แก่วัดภูมินทร์

อย่างไรก็ตาม งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน เฉลิมฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ ครูบาธรรมชัย สำนักสงฆ์ธรรมชัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, หมู่บ้าน/ชุมชน, สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน, เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และอีกหลายหน่วยงาน

ปฏิญญา  เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน