กาชาดน่านร่วมกับรพ.น่าน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจ.น่าน มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและสมาชิกเหล่ากาชาดในพื้นที่ อ.เวียงสา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา มีผู้บริจาคโลหิต 65 ราย ได้โลหิต 22,750 มล. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย และอวัยวะ 3 ราย

ภาพ-ข่าว ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน