ประชาชนชาวเวียงสาร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากอย่างเนืองแน่น !!!!

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน และคณะศรัทธาวัดบุญยืน ได้พร้อมใจกันจัดงานถวายทานสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2562 

เริ่มพิธีโดยเช้านี้พุทธศาสนิกชนนำเส้นสลาก (ใบสลากภัต) มอบให้แก่คณะกรรมการ ณ พระวิหารวัดบุญยืนฯ เวลา 09.30 น. นายจุฬา จันทอง ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล มัคทายกนำกล่าวคำถวายสลากภัต พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นคณะกรรมการจัดรวบรวมเส้นสลาก ทำพิธีปล่อยสลาก และถวายทานสลากภัต เป็นเสร็จพิธี

งานประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต)  วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) เป็นประเพณีทำบุญ ที่ปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักกันดีนัก ตานก๋วยสลาก เป็นภาษาพื้นเมืองเหนือ คือ การถวายทานสลากภัต มีมูลเหตุปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 7 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2 พุทธานุญาตภัตร