อำเภอเวียงสาจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงสา จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี ทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ ในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันจุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ภาพ-ข่าว นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน