น่าน-ร่วมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 นายเจริญชัย แปงล้วน  ประธานชมรมมิตรอาสานันทบุรี,นายปัฐวีร์เดช พ่วงพันธ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่ง จ.น่าน  ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ จ.น่าน รถซิ่งเมืองปัว, น่านรถซิ่งคลับกระบะดีเซลเมืองน่าน, ซุ้มขี้เหล้าเมียหน่าย,โคเซ็มบอย, น่านแง้น แง้น ได้ร่วมกันจัดโครงการ  ทำความดีเพื่อสังคม ทำดีได้ไม่ต้องอาย ครั้งที่ 9 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน 

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดีจิตอาสา โดยมีกลุ่มอาสาเล็กๆ มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าจังหวัดน่าน ขาดความมีวินัยในตนเอง และสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ลานสาธารณะ เป็นที่รวมตัวของผู้คนในยามเย็น ในการออกกำลังกายและรับประทานอาหารทำให้มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเต็มพื้น จึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำความดีเพื่อสังคม ทำดีได้ไม่ต้องอาย ครั้งที่ 9” ร่วมมือช่วยกันทิ้งขยะลงถัง ลงภาชนะทิ้งขยะให้ถูกที่ ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย  คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น 

ปฏิญญา  เรือนงาม /ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน