ทต.เวียงสาจัดแข่งขันเรือประเพณีวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ท่าน้ำน่าน(บ้านป่ากล้วย) อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของ นายวิโรจน์ หวั่นท็อก นายกเทศบาลตำบลเวียงสา พร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านบุญยืน ร่วมกันขับเคลื่อนงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ทั้งสองฝากฝั่งลำน้ำบ้านป่ากล้วย เรือทุกลำพร้อมกัน ณ บริเวณหน้ากองอำนวยการแข่งขัน วงดุริยางค์โรงเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดยมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังแท่นพิธี จากนั้น มีการโชว์เรือล่องมาตามลำน้ำน่าน ประกอบด้วย ประเภทสวยงาม เรือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การตีฆ้อง ตีปาน และเป่าแน

ทั้งนี้ การแข่งขันเรือประเพณีวันออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืน กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -13 ตุลาคม 2562 ณ สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลามัย รู้คำว่า กีฬาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ ในการดำเนินการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหมู่บ้านที่ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 29 ลำ แบ่งเป็น ประเภทเรือเล็ก 6 ลำ ประเภทเรือกลาง 7 ลำ ประเภทเรือใหญ่ 5 ลำ ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน (เรือมะเก่า) 11 ลำ นอกจากนี้มีประเภทการประกวด ได้แก่ การประกวดกองเชียร์ จำนวน 2 ชุมชน และการโชว์เรือสวยงาม จำนวน 4 ชุมชน

อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าว จังหวัดน่าน องค์กรจัดการแข่งเรือทุกฝ่าย ฝีพาย ชุมชนเรือแข่ง ได้รณรงค์ให้ทุกสนามแข่งขันฯ ปลอดจาก เหล้า – เบียร์ โดยได้รับการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด พ่อค้า ประชาชน ห้างร้านในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพญานาค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2562 โดยมีนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา ให้การต้อนรับ

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่าน