เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จังหวัดน่าน รับสัตว์ป่าพลัดหลงทั้งสองตัว เป็นลิงเพศเมีย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จังหวัดน่าน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าจังหวัดน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าจังหวัดน่าน ได้รับการประสาน จากพระอธิการ ศราวุธ ธัมมานันโท เจ้าอาวาสวัดนาน้อย แจ้งว่าเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น ได้เดินตรวจความเรียบร้อยใน บริเวณวัดนาน้อยพบว่ามีลิง จำนวน 2 ตัวได้พลัดหลงมาที่วัด ไม่ทราบว่ามาจากไหน สอบถามแล้วไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ จึงได้จับลิงไว้ที่วัด และอนุบาลเลี้ยงดูไว้ให้ปลอดภัย จากนั้นจึงประสานงานไปยังหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการมารับมอบสัตว์ป่าพลัดหลง(ลิง) ไปดำเนินการต่อไป

และทางคณะหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ได้เดินทางมาถึงบริเวณวัดนาน้อย ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และได้ทำการรับมอบ สัตว์ป่าพัดหลง (ลิง 2 ตัว) จาก พระอธิการศราวุธธัมมานันโท เจ้าอาวาสวัดนาน้อย 

นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จังหวัดน่าน กล่าวว่า สัตว์ป่าพัดหลงที่รับมาในครั้งนี้เป็นลิงวอก จำนวน 1 ตัว และลิงกังจำนวน 1 ตัว ลิงทั้ง 2 ชนิดนี้ ลิงวอกและลิงกังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 150 ลิงกัง ชื่อทางวิทยาศาสตร์( Macaca nemestrina) และลำดับที่ 152 ลิงวอก ชื่อทางวิทยาศาสตร์(Macaca mulatta) สัตว์ป่าพลัดหลงทั้ง 2 ตัว เป็นลิงเพศเมีย อายุประมาณ 2-3 ปี ขณะที่ทำการรับมอบสัตว์ป่าพลัดหลง(ลิง) ทั้งสองตัวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว คณะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จึงได้ทำการขนย้ายสัตว์ป่าพลัดหลง(ลิง)ดังกล่าวนำไปส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการอนุบาลเลี้ยงดูตามหลักวิชาการและตามระเบียบต่อไป

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา  เรือนงาม /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน