เปิดแล้ว!!…งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร) “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 มีเรือแข่งจากชุมชนต่างๆเข้าร่วม 32 ลำ “หมอบอย” เดินหน้าหางบประมาณซื้อเสื้อชูชีพให้ฝีพาย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการแข่งขันต่อไป

 เช้าวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ บริเวณกองอำนวยการแข่งเรือ (ปะรำพิธี) ท่าน้ำเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร) “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

      นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร) “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ถือได้ว่างานประเพณีแข่งเรือที่แสดงถึงวิถีชีวิตจิตใจของชาวจังหวัดน่าน ที่ผูกพันกับแม่น้ำน่านมาแต่ในอดีตโดยแท้จริง โดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม และแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ คือ หัวเรือเป็นรูปพญานาดชูคอสง่า อ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ลำตัวสลักลายสวยงาม อย่างวิจิตรพิสดาร นอกจากแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน เชื่อมความสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังใช้เป็นกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน อีกทางหนึ่ง

      ในปีนี้ ได้มีการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และในปี 2562 นี้ มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 ลำ แยกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 4 ลำ, ประเภทเรือกลาง จำนวน 5 ลำ, ประเภทเรือเล็ก จำนวน 8 ลำ, ประเภทเรือแบบโบราณ จำนวน 6 ลำ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 9 ลำ

ซึ่งการจัดการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน 880,000 บาท โดยมีผู้สนับสนับสนุนอีกหลายภาคส่วน ประกอบด้วย คณะสายบุญครูบาธรรมชัย น้ำใจเมตาธรรม เจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัย จังหวัดน่าน, เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, ธนาคารออมสิน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน, สถานศึกษา และคณะเรือแข่งที่ต้องเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ในการฝึกซ้อม

      นอกจากนี้ การจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร) “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองน่านได้เตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากจังหวัดน่านยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง กระแสน้ำยังไหลแรง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และสร้างความอุ่นใจให้กับฝีพาย ชุมชนที่ส่งเรือเข้าร่วมประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามของชาวน่าน ได้มีการฝึกซ้อมความพร้อมของหน่วยเรือกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ ของเทศบาล ปภ.น่าน ของ อบต.ในพื้นที่ โดยได้ส่งเรือเร็วประจำทุกจุด ที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย บริเวณตอม่อสะพานพัฒนาภาคเหนือ มีกระแสน้ำหมุนวน บริเวณจุดเส้นชัย พร้อมกันนี้ได้หาแนวทางให้ฝีพายสวมเสื้อชูชีพสำหรับใช้พายเรือแข่งขัน โดยนายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์วัชระไพบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ได้รับมอบงบประมาณ จากประภาคเอกชนและบริษัทต่างๆ เพื่อจัดซื้อเสื้อชูชีพเพื่อให้ฝีพายใส่เพื่อความปลอดภัยในการแข่งขันอีกด้วย

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา  เรือนงาม /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน