อำเภอเวียงสา ร่วมกับอบต.แม่สา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณแม่น้ำสา ม.2 (บ้านวังแข) ตำบลแม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน นายหมวดเอกเฉลิมกิตติ์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโสอ.เวียงสา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงสา ร่วมกับปกครองอำเภอเวียงสา หน่วยทหาร หน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงสา ต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ข่าว-ภาพ รายงาน