เวียงสา-พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา ได้จัดให้มีพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่จะได้รับจะประกอบด้วย เสื้อพระราชทาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ), ผ้าพันคอสีเหลือง, ปลอกแขน และหมวก ในส่วนของประชาชนจิตอาสาที่ลงทะเบียนไว้มทั้งสิ้น 2,708 ราย โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับมอบสิ่งพระราชทาน มีทั้งสิ้น 446 ราย สำหรับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ยังไม่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทาน จะทำการรับมอบสิ่งของพระราชทานอีกครั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นลำดับต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ ทหาร เข้าร่วมในพิธีในครั้งด้วย

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ