“สันติภาพ” ฟื้น “กู้ภัยสันติภาพ” ทุ่มเงินส่วนตัว 1 ล้าน จับมือเครือข่ายจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 อำเภอ เสริมงานกู้ภัย “ตายเก็บ เจ็บส่ง โลงฟรี” ช่วยคนน่าน

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมบ้านหลวง สโมสรบ้านสันติภาพ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ปี 2543-2549 / นายกสโมสรชาวปักษ์ใต้น่าน จัดแถลงข่าวการให้บริการสังคมของ “กู้ภัยสันติภาพ” ซึ่งเป็นกู้ภัยเอกชนที่ได้รวบรวมเครือข่ายจิตอาสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบล ทั่วทั้ง 15 อำเภอ เพื่อช่วยเหลือคนน่าน ภายใต้สโลแกน “ตายเก็บ เจ็บส่ง โลงฟรี” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบล กว่า 20 คน และภาคประชาชนที่สนใจ ซึ่งนายสันติภาพได้มีการมอบเงินส่วนตัว 1,000,000 บาท พร้อมรถยนต์ 1 คัน เพื่อเป็นเงินตั้งต้นของการทำงานช่วยเหลือสังคมและเตรียมยกขึ้นเป็น “มูลนิธิกู้ภัยสันติภาพ” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนน่าน


นายสนิง กันธิยา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ อบต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน เปิดเผยว่า ช่วงปลายปี 2561 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเวียน กรณีห้ามนำรถฉุกเฉิน ไปใช้ในภารกิจที่ไม่ฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง หรือคนยากไร้อยากกลับบ้าน ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดข้อระเบียบกว่า 20 รายการ ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการใช้รถฉุกเฉินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในกรณีฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบ แต่หากเป็นรายที่ไม่ฉุกเฉิน ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้ แต่เมื่อมีกู้ภัยสันติภาพ ซึ่งเป็นกู้ภัยเอกชนและมีความคล่องตัวในการทำงานมากกว่า เครือข่ายกู้ภัยระดับ 99 แห่ง ทั่วทั้ง 15 อำเภอ จะใช้ช่องทางนี้ในการให้บริการสังคม โดยเครือข่ายจะส่งต่อข้อมูลและประสานงาน รวมทั้งสลับกันเพื่อนำรถยนต์ของกู้ภัยสันติภาพไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป


นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ปี 2543-2549 และนายกสโมสรชาวปักษ์ใต้น่าน กล่าวว่า “กู้ภัยสันติภาพ” ก่อตั้งเป็นกู้ภัยเอกชนแห่งแรกของจังหวัดน่าน ในปี 2536 เพื่อช่วยเหลือคนน่าน และได้หยุดภารกิจในปี 2550 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทภารกิจการบริการสังคมในด้านนี้ แต่เมื่อปัจจุบันการทำงานให้บริการที่ไม่ฉุกเฉิน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผิดข้อระเบียบ และเป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนน่าน จึงได้ปรึกษาหารือกับพี่น้องเครือข่ายกู้ภัย และได้ร่วมกันฟื้นกู้ภัยสันติภาพให้กลับคืนมาช่วยเหลือสังคมอีกครั้ง โดยได้มอบเงินสด 1,000,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารจัดการงานกู้ภัย และรถยนต์มูลค่ากว่า 3 แสนบาท อีก 1 คัน เพื่อใช้ในภารกิจทุกเรื่องที่มีการร้องขอ อาทิ การนำผู้ป่วยจากบ้านไปส่งโรงพยาบาล การนำศพผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาทกลับส่งภูมิลำเนานำ และศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามท้องถนน หรือผู้ป่วยติดเตียง หรืองานสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์ของกู้ภัยต่างๆ โดยมีเครือข่ายจิตอาสากู้ภัยระดับตำบลเป็นแกนสำคัญในการทำงานให้บริการแก่พี่น้องประชาชน


“นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการรับส่งศพไปยังภูมิลำเนา ทาง “กู้ภัยสันติภาพ” จะมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต อีก 1,000 บาท หรือหากพบว่าครอบครัวที่เสียชีวิตที่นำส่งกลับภูมิลำเนารายนั้นยากจนจริงๆ ก็จะพิจารณาเพิ่มเป็น 2,000 บาท แล้วแต่ความจำเป็น เพื่อเป็นการร่วมทำบุญและแบ่งเบาภาระของเจ้าภาพด้วย และเพื่อให้เป็นองค์กรเพื่อสาธารณกุศลเพื่อคนน่าน จะได้ทำให้เป็นนิติบุคคลด้วยการยกขึ้นเป็น “มูลนิธิกู้ภัยสันติภาพ” เพื่อให้มีคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป จนกว่างบประมาณที่ใช้ในภารกิจนี้หมดลง ส่วนปีต่อไปจะตั้งงบประมาณใหม่ก็จะได้พิจารณากันต่อไป โดยหากครอบครัวผู้ที่เกิดการสูญเสียต้องการจะใช้บริการของ “กู้ภัยสันติภาพ” สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 081-6813833,088-9153954 สำนักงาน “กู้ภัยสันติภาพ” เลขที่ 249 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000”


กรณีที่มีสื่อมวลชนถามว่า การฟื้น “กู้ภัยสันติภาพ” ในครั้งนี้เพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ได้เตรียมตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.น่าน ในครั้งต่อไปนั้น นายสันติภาพกล่าวว่า ขอเรียนว่าการฟื้น “กู้ภัยสันติภาพ” ในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้พูดคุยร่วมกับเครือข่าย เพื่อต้องการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่าน ตามที่ได้แถลงข่าวไปแล้ว ส่วนการเลือกตั้งนั้น เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้มีการประกาศเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไร.

 

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์