สื่อมวลชนน่าน ชมงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวชนิศา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด เยี่ยมชมงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน) ประจำปี 2562 ณ ลานกีฬาบ้านป่ากล้วย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ “สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour)” ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยงของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม และสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 จะเดินทางสัญจร 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกรองบรรณาธิการ